top of page

Självläkningsterapuet

Matilda Bjerlestam

"Den viktigaste relationen du har i ditt liv är den du har med dig själv"

Jag jobbar utifrån funktionsmedicinens principer, vilket innebär att jag identifierar grundorsakerna till din ohälsa för att stödja din resa mot självläkning. För att kroppen ska kunna läka på egen hand krävs rätt förutsättningar.

 

Vi kommer att fokusera på att skapa en hälsosam livsstil genom kost, sömn, stresshantering, andning, meditation och yoga. Du kommer att få ett skräddarsytt yogaprogram i ManaYoga – Funktionell Medicinsk Yoga, samt kost- och livsstilsråd som du kan implementera självständigt.

selflovebymatilda-3.JPG
selflovebymatilda-37.JPG

Sessionerna är särskilt rekommenderade vid stressrelaterade obalanser som utmattning, ångest, sömnsvårigheter, högt blodtryck, migrän, mag- och tarmbesvär, hormonella obalanser som exempelvis underfunktion av sköldkörteln, PMS eller olika typer av smärta.

Observera att innehållet i sessionerna inte ersätter läkarvård utan kompletterar den. Fokus ligger på att förbättra grundhälsan genom livsstilsförändring.

bottom of page