top of page

KBT-Terapeut och Socionom 

Maria Törnqvist

En mångsidig KBT-praktik som erbjuder behandling med Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) för både individ och grupp. Här erbjuds även företagshälsovård, handledning och utbildning 

inom grupprocesser och konflikthantering.

 

Välkommen till KBT-praktiken

 

Kontakt: 0707830323

maria.tornqvist76@gmail.com

Maria Thörnqvist.jpeg
bottom of page